ZGODOVINA

Vzhodno od Ljubljane se v zasavsko hribovje zajeda potok Besnica. V dolini Besnice, obdani z gozdnatimi hribi, so nanizane vasi, ki so znane po pestri turistični ponudbi. Iz Janč, hribovskega naselja, ki je priljubljena izletniška točka Ljubljančanov, se razprostirajo lepi razgledi na slovenske gore in hribovja. Najprej se je kraj imenoval Črni gozd, zaradi goste poraščenosti, kasneje se je preimenoval v Janče, saj so tod nekoč večkrat popotnike napadali Janičarji.

Proti vzhodu vidimo Posavsko hribovje s Kumom, pred njim Ostrež z vasico Polšnik, proti jugovzhodu pa Dolenjsko gričevje, v ozadju Gorjance ter v smeri proti jugu Kočevski Rog, Goteniški Snežnik in Veliki Snežnik, v tej smeri so v bližini vasice Javorje, Pristava in Obolno ter vrh Kuclja, pred njim pa še vas Prežganje s cerkvijo; proti zahodu je v ospredju Ljubljanska kotlina z Ljubljano, proti jugozahodu Kurešček, Mokrec in Krim, zadaj pa Javorniki in Nanos; zahodno se za Ljubljansko kotlino dvigajo Polhograjsko hribovje, Šmarna gora in Rašica, zadaj je Škofjeloško pogorje in na obzorju Julijci s Triglavom; severozahodno vidimo zahodni greben Karavank s Kepo, Golico, Stolom, Vrtačo, Begunjščico in Košuto, pred njim Dobrčo, Kriško goro in Storžič; na severnem obzorju so Kamniške Alpe, pred njimi Krvavec, Velika planina, Lepenatka, Veliki Rogac, Menina planina in Dobrovlje, povsem v ospredju so gore in vrhovi Posavskega hribovja severno od Save: Murovica, Cicelj, Miklavž, Slivna in proti severozahodu Zasavska sveta gora, Čemšeniška planina, Sveta planina in Mrzlica.

V jedru vasi je cerkev sv. Miklavža, prvič omenjena leta 1526. Sezidati naj bi jo dal nek popotnik, ki se je v stiski, ko so ga na poti čez Janški vrh napadli razbojniki, zaobljubil bogu. Notranjost cerkve je bogato opremljena z baročnimi oltarji, glavni oltar pa je iz leta 1857.  Najprej je bila samo kapela, kasneje prezidana in leta 1787 spremenjena v cerkev, posvečeno sv. Nikolaju, enemu najbolj priljubljenih svetnikov na Slovenskem.

Nedaleč od cerkve stoji planinski dom, kamor prihajajo številni pohodniki, zlasti v času tradicionalnih vsakoletnih prireditev kot sta Slovenski praznik jagod in Kostanjeve nedelje. Prireditve organizira turistično društvo Besnica Janče, ki skrbi tudi za pešpoti. Pešpoti v okolici Janč so: Sadna cesta med Javorjem in Jančami, Kostanjeva pohodna pot od Sadinje vasi do Malega vrha ter Borovničeva pot, ki se začne v Podgradu in konča na Jančah. Ob naštetih poteh je veliko kmetij z ponudbo domačih jedi in pridelkov kot so jagode, češnje, breskve, slive, jabolka, žganje, pecivo, krompir, salame in klobase, sokovi, kostanj idr. V dneh od 20. do 23. maja 1942 se je v vasici pod Jančami vnela srdita bitka med nemškimi zavojevalci in slovenskimi partizani, katerih jedro se je zbralo v II. grupi odredov na Jančah.